V Celju odprta četrta razstava Geodetski instrumenti in oprema

Pokrajinski muzej Celje
je v sodelovanju
Celjskim geodetskim društvom Geodetsko upravo Republike Slovenije in  Geodetskim zavodom Celje

odprl  razstavo

Geodetski inštrumenti in oprema

v prostorih Stare grofije na Muzejskem trgu v Celju.