Aktualno dogajanje

Novice

Vljudno vabljeni kot novi člani v geodetsko društvo

Zveza geodetov Slovenije

Zveza geodetov Slovenije je prostovoljna nepridobitna zveza društev, v katero so zaradi uresničevanja skupnih interesov v geodetski stroki združena društva, ki na področju geodezije delujejo na območju Slovenije. Društev članov Zveze geodetov je sedem, skupno število članstva pa okoli 600.

Zveza geodetov Slovenije je članica Mednarodne zveze geodetov (International Federation of Surveyors – FIG).

Prizadevamo si za strokovnost delovanja članov na področju geodezije, za spoštovanje zakonitosti delovanja, za dejavno oblikovanje in uresničevanje načel, strategij in predpisov državnih organov, za obveščanje članstva in javnosti, za spoštovanje usmeritev mednarodne zveze geodetov in za spoštovanje in razvijanje etičnih in moralnih vrednot.

 

Zveza geodetov Slovenije izdaja tudi znanstveno in strokovno revijo Geodetski vestnik.