42. Geodetski dan 2014

Zveza geodetov Slovenije in Ljubljansko geodetsko društvo sta ob priložnosti Evropskega dneva geodetov in geoinformatikov ter ob pokroviteljstvu Ministra za infrastrukturo in prostor organizirala slavnostno akademijo in 42. Geodetski dan, ki sta potekala potekala v četrtek 3. in petek 4. aprila 2014 v Hotelu MONS v Ljubljani.

Na slavnostni akademiji v počastitev Evropskega dneva geodetov in geoinformatikov, so spregovorili državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, predstojnik oddelka za urbanizem Mestne občine Ljubljana, direktor podjetja Riko, predstavnik Zveznega nemškega združenja za upravljanje zemljišč  in predsednik ZGS. V svojih nastopih so spregovorili o večplastnosti preurejana zemljišč, kot izzivu za geodetsko stroko. Več o slavnostni akademiji

V petek 4. aprila 2014 pa je potekal strokovni posvet na temo »Preurejanje zemljišč kot izziv za razvoj geodetskega inženirstva«. Na posvetu je bilo predstavljenih enajst vsebinsko pestrih referatov na temo preurejanja zemljišč, v katerih so avtorji orisali stanje in načrte na tem področju v Sloveniji in v dveh tujih državah. Nekaj utrinkov s strokovnega posveta, ki se ga je udeležilo več kot 200 udeležencev iz domovine in tujine.

V okviru geodetskega dneva je objavljen ZBORNIK v obliki e-knjige, kjer so zbrani članki, ki se navezujejo na predavanja, ki so bili predstavljeni na posvetu ter video posnetek obeh dogodkov.

Slavnostna akademija, četrtek 3.april 2014

Spoštovani,
Evropska zveza pooblaščenih inženirjev geodezije, ki združuje člane iz več kot 35 evropskih držav, je priporočila, da se evropski dan geodetov in geoinformatikov obeleži v vsaki državi članici zveze s primerno prireditvijo. V sodelovanju z drugimi akterji na področju geodezije Zveza geodetov Slovenije v okviru Geodetskega dneva 2014 v ta namen organizira slavnostno akademijo na temo preurejanja zemljišč kot izziv.

Preurejanje zemljišč je področje, kjer sodelujemo z drugimi strokami, vendar ima geodetska stroka pri tem poseben privilegij – je povezava med abstraktnim in realnim prostorom. Večplastnost preurejanje zemljišč postavlja pred geodetsko stroko, državo, lokalne skupnosti in druge deležnike v teh postopkih izziv odločnega ukrepanje. S slavnostno akademijo izpostavljamo pomen in vpetost geodetske stroke v preurejanje zemljišč, ki tudi prispeva k družbenemu blagostanju in smotrnemu prostorskemu razvoju.

mag. Blaž Mozetič
predsednik Zveze geodetov Slovenije

Strokovni posvet, petek 4.april 2014

Spoštovani,
GEODETSKI DAN, ki ima v Sloveniji že izredno dolgo tradicijo, je tokrat posvečen aktualni temi za geodezijo in za druge stroke, katerih delovanje je povezano s prostorom. Osrednja tema 42. geodetskega dne se namreč nanaša na področje preurejanja zemljišč kot možnost za razvoj in kot izziv za geodetsko stroko.

Neizpodbitno je preurejanje zemljišč povezano s človekovimi posegi v prostor, pa tudi z drugimi, naravnimi spremembami v prostoru. Manjša izpostavljenost in prepoznavnost vidika geodetskega preurejanja zemljišč ter vloga teh postopkov za smotrno gospodarjenje z zemljišči in trajnostni prostorski razvoj so pred nas postavili prvi izziv, da se predstavimo in spoznamo. Postopki preurejanja zemljišč praviloma v prvi vrsti prispevajo h kakovosti geodetskih podatkov in uradnih evidenc, vendar je za družbo pomembnejše zagotavljanje temeljev za smotrno gospodarjenje z urbanimi zemljišči, za kmetijsko pridelavo in prehransko samooskrbo, za smotrno gospodarjenje z drugimi naravnimi viri, za energetsko oskrbo ipd., kar se odraža v blagostanju družbe. Tema ni zanimiva le na nacionalni ravni, saj je le ta predmet številnih strokovnih razprav na evropski in mednarodni ravni.

Preurejanje zemljišč je področje, kjer sodelujemo z drugimi strokami, vendar ima geodetska stroka pri tem poseben privilegij – je povezava med abstraknim in realnim prostorom. Večplastnost preurejanje zemljišč postavlja pred geodetsko stroko, državo, lokalne skupnosti in druge deležnike v teh postopkih izziv odločnega ukrepanja. Vsem tem je strokovni posvet namenjen. Geodetski dan je izvrstna priložnost za širši strokovni dialog.

mag. Blaž Mozetič
predsednik Zveze geodetov Slovenije

Program Geodetski dan 2014