Mednarodno sodelovanje

Zveza geodetov sodeluje v naslednjih mednarodnih organizacijah in združenjih:

FIG – MEDNARODNA ZVEZA GEODETOV

(Fèdèration Internationale des Gèometres – 1878 Pariz)

Nevladna organizacija, ki podpira napredek geodezije in geodetov na vseh področjih delovanja, povezuje združenja geodetov iz 100 držav sveta, zastopa odziv geodetov na socialne, ekonomske, tehnološke in okoljske spremembe v svetu ter deluje z namenom krepiti strokovna združenja, promovirati geodezijo in zagotavljati geodetom pripravljenost na izpolnjevanje potreb uporabnikov v sodobni družbi.

 

ISPRS – MEDNARODNO ZDRUŽENJE ZA FOTOGRAMETRIJO IN DALJINSKO ZAZNAVANJE

(INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHOTOGRAMETRY AND REMOTE SENSING – 1910, Dunaj)

Nevladna organizacija, ki razvija mednarodno sodelovanje na področju fotogrametrije in daljinskega zaznavanja, kakor tudi na področju prostorskih informacijskih sistemov, kartografije, geodetskih meritev, spremljanja stanja in varovanja okolja, arhitekture, industrijskega oblikovanja in arhitekture, v zadnjem času pa tudi medicine in varovanja kulturne dediščine in spomeniškega varstva. Danes združuje 87 rednih članov in 10 pridruženih članov – organizacije z znanstvenega ali tehničnega področja fotogrametrije.

ICA – MEDNARODNO KARTOGRAFSKO ZDRUŽENJE

(International Cartographic Association – 1959, Bern,)

ICA promovira področje kartografije na mednarodni ravni in svoje delo opravlja v 22 komisijah.