43. Geodetski dan – Evropski dan geodetov

Primorsko geodetsko društvo in Zveza geodetov Slovenije najavljata 43. Geodetski dan z naslovom Geodetska (r)evolucija. z naslovom  Geodetska (r)evolucija.

V četrtek 9.aprila 2015, bo potekala slavnostna otvoritvena akademija v počastitev evropskega dneva geodetov, v petek 10.aprila 2015, pa strokovni posvet na temo Geodetska (r)evolucija.

Tema tokratnega Geodetskega dneva in strokovnega posveta bodo izzivi in napovedane spremembe s katerimi se srečuje in se bo srečevala geodetska stroka v bližnji prihodnosti. Zanimalo nas bo, kako pomembna je geodetska stroka za gospodarstvo in razvoj države ter kakšne izzive prinašajo nove tehnologije in potrebe uporabnikov. V dolodanskem delu pa bodo gosti iz tujine predstavili pomen geodetske stroke, javne geodetske službe, uradne prostorske podatkovne infrastrukture in kakovostne zemljiške administracije za gospodarski razvoj države in prepoznavnost geodetske stroke v nacionalnih gospodarstvih.

Sledila bodo predavanja vabljenih predavateljev iz Slovenije, ki se bodo dotaknili tem, kot so izzivi na področju zagotavljanja kakovostne prostorske podatkovne infrastrukture in učinkovitih sistemov zemljiške administracije, strateške usmeritve geodetske službe in splošne geodetske stroke ter izzivi, ki jih prinašajo nove tehnologije za geodetsko stroko.