45. Geodetski dan 2017

Slavce Trpeski, direktor Agencije za kataster nepremičnin Makedonije, Dr. Anka Lisec, predsednica programskega odbora 45. geodetskega dneva,
Borko Drašković, direktor Republiškega geodetskega zavoda Srbije, Anton Kupic, direktor Geodetske uprave Republike Slovenije,
Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor, Mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije,
Akad. Dr. Boštjan Žekš, svetovalec predsednika republike za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Gerda Schennach, predstavnica Mednarodne zveze geodetov,
Julius Ernst, predsednik avstrijske zveze geodetov, Tomaž Petek, Geodetska uprava RS – mednarodni odnosi,
Mag. Erna Flogie Dolinar, generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije,
Maurice Barbieri, predsednik Evropskega združenja pooblaščenih inženirjev geodezije

 

Zveza Geodetov Slovenije in Društvo geodetov Gorenjske sta organizirala 45. geodetski dan z naslovom:

Izmerjena dežela: 200 let katastra na Slovenskem
s slavnostno akademijo v torek 23. maja in strokovnim posvetom v sredo 24. maja 2017, na Brdu pri Kranju.

V torek, 23. maja 2017, ob 18.00 uri
s koncertom Orkestra Slovenske vojske je Slavnostna akademija ,
posvečena 200-letnici sprejetja pravne podlage za začetek sistematične katastrske izmere
slovenskih dežel ter počastitvi 6. evroskega dneva geodetov in geoinformatikov.

V torek, 23.maja 2017, ob 16.30 uri
Odprtje razstavnega prostora s predstavitvijo
monografije Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem

V sredo, 24.maja 2017
Strokovni posvet z naslovom Izmerjena dežela: 200 let katastra na Slovenskem

Okrogla miza

Mediji o nas:
Ministrstvo za okolje in prostor: Ob 200–letnici katastra ministrica Irena Majcen poudarila pomen posodabljanja nepremičninskih evidenc – eProstor
-Geodetska uprava Republike Slovenije: Slavnostna akademija s koncertom ob 200-letnici katastra
-Časopis Gorenjski glas: 200 let zemljiškega katastra

Zveza geodetov Slovenije in Gorenjsko geodetsko društvo sta v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS in Geodetsko upravo RS,Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v LjubljaniGeodetskim inštitutom SlovenijeInženirsko zbornico Slovenije ter Združenjem geodetskih izvajalcev GIZ-GI, na poseben način obeležili 200-letnico začetka vzpostavitve parcelnega katastra na Slovenskem.

Tej veliki obletnici je bila namenjena slavnostna akademija s koncertom Big banda Orkestra slovenske vojske, ki je bila 23. 5. 2017 na Brdu pri Kranju. Dogodek se je odvijal v sklopu 45. Geodetskega dneva »Izmerjena dežela – 200 let katastra na Slovenskem«, strokovnega simpozija Zveze geodetov Slovenije.

Za izjemen kulturni program je poskrbel Big band Orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Rudolfa Strnada in solistko Ivo Stanič.

Številne obiskovalce iz Slovenije in tujine je v spremnem programu pozdravil mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije.

Gerda Schennach, predstavnica mednarodne zveze geodetov FIG, je čestitala ob izjemnem dogodku Sloveniji. Pri tem je izostavila, da ne gre le za 200-letnico katastra – gre za izjemno zgodovino stalnega razvoja geodetske stroke na Slovenskem – tako zasebne prakse, javne geodetske službe kot znanstveno-raziskovalnega razvoja. Zato še toliko bolj veseli, je izpostavila, da preko skupne organizacije takega dogodka, kjer sodelujejo javna služba, akademska in raziskovalna sfera ter zasebniki, Zveza geodetov sporoča, da je v sodelovanju največja moč.

Dogodek je bil hkrati namenjen obeleženju 6. evropskega dneva geodetov in geoinformatikov, ki ga je uvedlo Združenje Evropske zveze pooblaščenih inženirjev geodezije CLGE. Predsednik združenja, g. Maurice-u Barbieri, je čestital za izredno obletnico in izpostavil, da moramo ob 200-letnici katastra vedeti, da so zadaj ljudje in sistem, država, ki so »krivi« za tako lepo tradicijo na področju katastra. Zato čestitke slovenskim geodetom in državi, je poudaril. Pomen posameznikov v razvoju stroke je prepoznalo tudi zdrženje CLGE, tako vsako leto imenuje evropskega geodeta leta, je nadaljeval. Za evropskega geodeta leta 2017 je bil marca v Bruslju proglašen Guillaume-Henri Dufour, geodet iz Švice, ki je živel in ustvarjal na prelomu iz 18. v 19. stoletje. Odigral je pomembno vlogo inženirja, geodeta in kartografa, znanstvenika, humanista, vojaškega polkovnika in je eden izmed petih soustanoviteljev mednarodne humanitarne organizacije rdečega križa.

Slavnostna govornica je bila ministrica za okolje in prostor, ga. Irena Majcen. Ta je v govoru izpostavila pomen kakovostnega katastra, danes raje govorimo o kakovostnem sistemu nepremičninske administracije, za upravljanje prostora. Izrednega pomena katastra za državo se zavedajo naministrstvu, tako so začeli z velikim programom posodabljanja nepremičninskih evidenc eProstor, je še izpostavila.

Ob tem velike jubileju je predsednik Zveze geodetov Slovenije, mag. Blaž Mozetič, podelil visoka priznanja Zveze geodetov Sloveniej zaslužnim posameznikom in društvom. Plaketo Zveze geodetov Slovenije so dobi:

– Dolenjsko geodetko društvo ob 40-letnici delovanja
– mag. Janez Slak ob izdaji monografije Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem
– Aleš Seliškar za pomemben prispevek k delovanju Zveze geodetov Slovenije
– dr. Joc Triglav ob 200-letnici zemljiškega katastra za izjemen prispevek k razvoju stroke in ob izdaji monografije Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem.

Plaketo Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo je dobil dr. Milan Naprudnik. Ugledni slovenski geodet in univerzitetni predavatelj v pokoju dr. Milan Naprudnik letos praznuje 90. rojstni dan. Najvišje priznanje Zveze geodetov Slovenije je bilo podeljeno za zasluge pri razvoju javne geodetske službe v Sloveniji, razvoju geodezije kot interdisciplinarne vede s pomembno vlogo pri načrtovanju in upravljanju prostora, uveljavljanju Alpske konvencije in varovanju Alp.

Prireditev je spremljala razstava starih geodetskih instrumentov, ki so jo pripravili geodeti pod vodstvom mag. Janeza Slaka z geodetske uprave RS, ter slikarske razstave Rajka Bogataja.

Popoldanska otvoritev razstave je bila namenjena tudi predstavitvi monografije »Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem«, avtorjev Janeza Slaka in Boštjana Puclja ter urednika Joca Triglava.

Predavatelji:

 

mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije

 

Gerda Schennach, predstavnica mednarodne zveze geodetov FIG

 

Maurice-u Barbieri,
predsednik Združenja Evropske zveze pooblaščenih inženirjev geodezije CLGE

 

ministrica za okolje in prostor, ga. Irena Majcen

 

Podelitev priznanj

dr. Milan Naprudnik,  za življenjsko delo

Dr. Milan Naprudnik, dobitnik plakete ZGS za življenjsko delo,
dr. Joc Triglav, 
ob izdaji monografije Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem,
Aleš Seliškar, 
za pomemben prispevek k delovanju Zveze geodetov Slovenije,
mag. Janez Slak, 
ob izdaji monografije Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem,
Boštjan Pucelj, 
predsednik Dolenjskega geodetskega društva, za 40. let delovanja DGD

Otvoritev razstave starih geodetskih instrumentov:

 mag. Blaž Mozetič 

mag.Janez Slak

ogled razstave starih geodetskih instrumentov

Otvoritev slikarske razstave:

Rajko Bogataj

Predstavitev monografije Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem

Boštjan Pucelj, mag. Janez Slak, Joc Triglav

 

 

 

Julius Ernst , predsednik avstrijske zveze geodetov, Anton Kupic, direktor Geodetske uprave Republike Slovenije,
Mag. Erna Flogie Dolinar, generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije,
Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor, 

Mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije,
Gerda Schennach, predstavnica Mednarodne zveze geodetov,
Maurice Barbieri, predsednik Evropskega združenja pooblaščenih inženirjev geodezije,
Tomaž Petek, Geodetska uprava RS – mednarodni odnosi

Mag. Janez Slak, ministrica Irena Majcen,
Mag. Erna Flogie Dolinar, Boštjan Pucelj, dr. Milan Naprudnik, 
Aleš SeliškarDr. Joc Triglav, mag. Blaž Mozetič

 

 

Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor
Dr. Milan Naprudnik, dobitnik plakete ZGS za življenjsko delo
Akad. Dr. Boštjan Žekš, svetovalec predsednika republike za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Mag. Blaž Mozetič, predsednik ZGS

Okrogla miza

 

Simpozij so geodeti sklenili z okroglo mizo na temo vizije geodetske stroke.
O tej temi so z moderatorjem dr. Marjanom Čehom razpravljali ugledni gostje: Slavce Trpeski, direktor Agencije za kataster nepremičnin Makedonije;
Borko Drašković, direktor Republiškega geodetskega zavoda  Srbije; Anton Kupic, direktor geodetske uprave Republike Slovenije;
dr. Bojan Stopar, predstojnik Oddelka za geodezijo, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani ter
mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije.

 

 

Več informacij lahko tudi najdete na spletni strani Društvo geodetov Gorenjske.

 

             Predsednica                                     Predsednik                         Predsednik          
    programskega odbora                Društva geodetov Gorenjske        Zveze geodetov Slovenije
         dr. Anka Lisec                          Andrej Hudoklin            mag. Blaž Mozetič