Sekcije

V okviru zveze geodetov Slovenije trenutno delujejo tri sekcije in sicer:

  1. Sekcija za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje (predsednik dr. Krištof Oštir)
  2. Sekcija za urejanje prostora (predsednik mag.Tomaž Černe)
  3. Sekcija za kartografijo (predsednik dr. Dušan Petrovič)

Več o pogojih in načinu delovanja sekcij za včlanitev v posamezno sekcijo lahko najdete v Pravilniku o delu strokovnih sekcij Zveze.