Vodstvo ZGS

Predsednik ZGS: mag. Gregor Klemenčič

Generalna sekretarka: Jožica Marinko

Predsednik dolenjskega geodetskega društva: Janez Dular
Predsednik gorenjskega geodetskega društva: Andrej Hudoklin
Predsednik Društva geodetov severovzhodne Slovenije: Jože Dajnko
Predsednik ljubljanskega geodetskega društva: Milan Brajnik
Predsednik celjskega geodetskega društva: Rafael Bohak
Predsednik primorskega geodetskega društva: Aleš Novak
Predsednik društva študentov geodezije: Jernej Glavič
Predstavnik gospodarstva: Andrej Mesner

Predstavnica državne uprave: mag. Erna Flogie Dolinar
Predstavnik izobraževalnih in raziskovalnih organizacij: dr. Bojan Stopar
Glavni in odgovorni urednik geodetskega vestnika: dr. Anka Lisec

Daca Ferid
mag. Martin Smodiš
mag. Gregor Klemenčič

Nadzorni odbor:

dr. Anton Prosen
Milan Brajnik
Častno razsodišče: Simona Čeh