44. Geodetski dan – ZemljoVid za dobro odločanje

V četrtek, 3. marca 2016 v Laškem se bo odvijala slavnostna akademija v počastitev 5. evropskega dneva geodetov in geoinformatikov in obeležitev 60. obletnice Geodetskega zavoda Celje.

18.00 Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen bo nagovorila udeleženke in udeležence slavnostne akademije v počastitev evropskega dneva geodetov in mednarodnega leta kart. Med gosti bo tudi predsednik mednarodne kartografske zveze prof. dr. Menno-Jan Kraak, ki bo podelil nagrado za najboljšo risbo na svetu, v kategoriji otrok od šest do osem let, osemletnemu učencu iz Vrhnike za risbo z naslovom »Ves svet je na isti ladji«.

O risbi »Ves svet je na isti ladji«

V okviru mednarodne kartografske konference, ki jo organizira Mednarodno kartografsko združenje (ICA), poteka vsaki dve leti tekmovanje likovnih izdelkov s kartografsko tematiko pod sloganom »Otroci rišejo svet«. V letu 2015 je konferenca potekala v Rio de Janeiru, Brazilija, kjer je takrat osemletni Andraž Umek, učenec OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, prejel prvo nagrado v kategoriji otrok od šest do osem let. V štirih kategorijah je na tekmovanju sodelovalo 189 risb iz 38 držav, iz Slovenije je sodelovalo 6 najboljših risb, ki so bile predhodno izbrane na državni ravni. Tekmovanje poteka od leta 1993 in tokrat je prvič, da je predstavnik iz Slovenije prejel tovrstno nagrado. To dokazuje izjemno nadarjenost Andraža, ki nam je s svojo risbo dal nov veter v jadra in nas spodbudil k razmisleku.

V petek, 4. marca 2016 v Laškem pa strokovni posvet na temo »ZemljoVid za dobro odločanje«.

Tema tokratnega geodetskega dne bo povezana s kartami, kar nakazuje že naslov prireditve, kjer smo uporabili staro slovensko besedo za karto znanega kartografa Petra Kozlerja – ZemljoVid.

Tematika sovpada tudi z mednarodnim letom kart, ki ga je razglasilo Mednarodno kartografsko združenje ICA s podporo Organizacije združenih narodov.

Strokovni posvet na temo »Zemljovid za dobro odločanje« bo povezan s kartami, za katere nam je Peter Kozler zapustil lep slovenski izraz zemljovid.
Z novimi tehnologijami je mogoče hitreje in učinkoviteje priti do velike količine prostorskih podatkov, ki jih je potrebno ustrezno obdelati, da jih je mogoče uporabiti pri svojih odločitvah. Na posvetu bodo prisotni domači in tuji strokovnjaki, ob koncu pa bo organizirana okrogla miza z naslovom »Prostorski podatki v podporo odločanju in razvoju«

 

 

Več o samem dogodku opisuje Celjsko geodetsko društvo