Sekcija za kartografijo

Sekcija za kartografijo skrbi za:
•    strokovno povezovanje in okolje za strokovno skupno sodelovanje ter izmenjavo spoznanj na področju kartografije,
•    pripravo predstavitev, strokovnih razprav in promocijskih dejavnosti, vse s ciljem omogočanja napredka posameznikov in celotne kartografije,
•    oblikovanje predlogov enotnih strokovnih mnenj in stališč o aktualnih zadevah in problematikah, oblikovanje predlogov stališč in strokovnih mnenj ZGS in njihovo zastopanje,
•    predstavljanje stanja kartografije v Sloveniji, v mednarodnem okolju ter skrb za prenos spoznanj in idej iz mednarodnega v slovensko okolje.
Naslov sekcije za morebitna vprašanja v zvezi s sekcijo, gradiva in podobno:
doc. dr. Dušan Petrovič
Katedra za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova 2, Ljubljana
tel: 01 476 85 43
fax: 01 476 85 45
e-pošta: dusan.petrovic@fgg.uni-lj.si
Spletni naslov: https://kartografi.si/index.html