Geodetski instrumenti in oprema

Ob 200-letnici začetka nastajanja zemljiškega katastra ter 40-letnici Dolenjskega geodetskega društva je Dolenjski muzej v petek, 24.februarja odprl razstavo z naslovom Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem s poudarkom na Dolenjski. (potek dogodka).