Doc. dr. Dušan Petrovič med podpredsedniki Mednarodnega kartografskega združenja ICA

Na 19. generalni skupščini Mednarodnega kartografskega združenja ICA v Cape Townu, Južna Afrika, je bil na predlog in s podporo Zveze geodetov Slovenije doc. dr. Dušan Petrovič izvoljen za enega izmed podpredsednikov in s tem člana izvršnega odbora krovnega svetovnega strokovnega in znanstvenega združenja na področju kartografije.