47. geodetski dan v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu

Zveza geodetov Slovenije in Dolenjsko geodetsko društvo organizirata 14. in 15. marca 2019 v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu tradicionalni 47. geodetski dan.

V četrtek, 14. marca 2019 bo slavnostna akademija v obeležitev 8. Evropskega dneva geodetov in geoinformatikov.

V petek 15. marca 2019 bo celodnevni strokovno-izobraževalni dogodek namenjen predstavitvi projektov ter izzivov in strokovni razpravi o tematikah, ki so povezane z razvojem geodetske stroke doma in v tujini.

Program posveta

 

9.00–10.50 UVODNI POZDRAVI
mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije Aleš Prijon, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije
mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto Tomaž Petek, generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije
Boštjan Pucelj, predsednik Dolenjskega geodetskega društva

VABLJENA PLENARNA PREDAVANJA I / Moderator: dr. Marjan Čeh

Geodezija – stroka priložnosti!? / dr. Marjan Čeh (UL, FGG)
Kadri – strateška prednost Krke / dr. Boris Dular (Krka d. d., Novo mesto)
Poslovne priložnosti geodetov v Zahodni Evropi / Raymond Murphy (Murphy Surveys, Irska)
Kompetence in strokovni izzivi geodetov in kartografov na Hrvaškem / dr. Robert Župan (UNI Zagreb, Fakulteta za geodezijo, Hrvaška)

10.50–11.15 Odmor

11.15–12.30 PREDAVANJA II / Moderator: Andrej Mesner

Zakon o katastru nepremičnin in informacijska prenova nepremičninskih evidenc Franc Ravnihar, mag. Ema Pogorelčnik (Geodetska uprava RS)
Prenova sistema množičnega vrednotenje nepremičnin v Sloveniji mag. Martin Smodiš, mag. Melita Ulbl (Geodetska uprava RS)
Novosti na državnem geodetskem sistemu: novi višinski sistem, EUREF 2016, prehod na D96 / mag. Klemen Medved, Sandi Berk (Geodetska uprava RS),
dr. Božo Koler, dr. Oskar Sterle, dr. Bojan Stopar (UL, FGG)
Lokalni prostorski razvoj in geodezija / mag. Gregor Klemenčič (Komunala Novo mesto d. o. o.), Izidor Jerala, Mojca Tavčar (Mestna občina Novo mesto)

12.40–14.15 Odmor za kosilo, predstavitve razstavljavcev

14.15–16.00 PREDAVANJA III / Moderator: dr. Tilen Urbančič
Opazovanje Zemlje danes in jutri ‒ kako v obilju podatkov najti informacije dr. Krištof Oštir (UL, FGG)
Arhiviranje prostorskih podatkov in GIS sistemov – koncepti in uporaba Gregor Završnik (GEOARH)
Digitalni arhiv katastrskih podatkov mag. Danijel Boldin (Geodetska uprava RS)
Evidenca stavbnih zemljišč in gradbena parcela – priložnost geodetske stroke Damjan Doler (Ministrstvo za okolje in prostor RS), Ajda Kafol Stojanović (Geodetski
inštitut Slovenije), mag. Tomaž Černe (Igea d. o. o.), Matjaž Grilc (Digi data d. o. o.), mag. Gregor Klemenčič (Komunala Novo mesto d. o. o.)
Lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza Marko Rotar, Kristina Murovec (Geodetska uprava RS)

16.00 Zaključek s pogostitvijo in druženjem