Svečana podelitev diplomskih listin na UL-FGG


Slavnostni govornik je bil predsednik ZGS
mag.Blaž Mozetič