60 let Geodetskega vestnika (2)

Obeležitev 60. letnice izdajanja znanstvene revije Geodetski vestnik in s tem strokovnega geodetskega jezika,
ki je osnovno sredstvo za sporazumevanje znotraj stroke in v celotni družbi ter odraža pojme, ki živijo v (geodetski) stvarnosti…

 GV 60 Let

V letošnjem letu obeležujemo izdajo 60. letnika znanstvene in strokovne revije Geodetski vestnik, kar uvršča revijo v skupino slovenskih strokovnih revij z najdaljšo tradicijo.

Zveza Geodetov Slovenije (ZGS), izdajateljica Geodetskega vestnika, je ta jubilej posebej obeležila s koncertom Big Banda Slovenske vojske, v petek, 2. septembra 2016 ob 19-i uri v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Zveza geodetov Slovenije je organizirala koncert v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani (UL FGG), Inženirsko zbornico Slovenije (IZS), Gospodarskim interesnim združenjem geodetskih izvajalcev (GIZ-GI) ter Geodetskim inštitutom Slovenije ( GIS). Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

 

mag.Blaž Mozetič presednik Zveze Geodetov Slovenije je odprl slavnostni koncert ob 60.letnici Geodetskega vestnika. V pozdravnem govoru je poudaril, da je geodezija interdisciplinirana v več pogledih in se tudi trudi biti povezovalni element različnimi strokami, ki se srečujejo na njenem področju delovanja. Pravzaprav so druge stroke geodezijo v posameznih delčkih posvojile. Interdiscipliniranost in povezovalnost ter številni talenti sodelujočih so lepo orisani v področju kartografije in Geodetskega vestnika.

GV 60 let mag Blaz Mozetic                                                       Pozdravni govor, mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije
                                                                                      (Foto: Klemen Brumec, ZGS)

Poudaril je da so strokovno področje kartografije,  razvili geodeti. V množično praktično uporabo, seveda z nadgradnjami in prilagoditvami, pa so jo najprej uvedli za vojaške namene. In ker Slovenska vojska s pridom uporablja geodetske potenciale, so bili vabljeni Big Band Orkestra Slovenske vojske.
Prav tako Geodetski vestnik so ustvarili geodeti. Nadgradili, prilagodili, optimizirali in na ugledno mesto to je:
-v skupino 19 slovenskih revij vključenih na seznam mednarodno odmevnih znanstvenih revij
-v zelo majhno skupino slovenskih revij s tako dolgo neprekinjeno izdajo
-v skupino mednarodnih znanstvenij revij, ki so indeksirane v največ mednarodnih bibiliografskih podatkovnih zbirkah.
Vse omenjeno so postavili številni uredniki in ostali ustvarjalci Geodetskega vestnika:

 Uredniki Geodetskega vestnika:
- 1973: Boris Kren
- 1974, 1975: Zlatko Lavrenčič in Jožica Švarc
- 1976-1978: Vlado Kolman
- 1980-1984: Jože Rotar
- 1984-1987: Božena Lipej
- 1988-1989: Marijana Vugrin
- 1989-1990: Matjaž Grilc in Marijana Vugrin
- 1991-1999: dr. Božena Lipej
- 2000-2002: Joc Triglav in Matjaž Grilc
- 2003-2013: dr. Anton Prosen
- 2014- : dr. Anka Lisec 


 GV 60 let prof.dr.Rudolf StaigerSlavnostni govor prof. dr. Rudolfa Staigerja, Mednarodna zveza geodetov 
(Foto: Klemen Brumec, ZGS)

Na izreden uspeh in kakovost revije je opozoril tudi slavnostni govornik, prof. dr. Rudolf Staiger, podpresednik Mednarodne Zveze geodetov FIG (fran. Fédération Internationale des Géomtres). Izpostavil je pomen kakovostnih strokovnih objav za razvoj stroke na nacionalni in mednarodni ravni in se zahvalil ustvarjalcem in urednikom Geodetskega vestnika. Predvsem aktualni glavni in odgovorni urednici dr. Anki Lisec s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, za izjemen prispevek k razvoju stroke na mednarodni ravni.

Dodal je, da uredništvo tako kakovostne revije zahteva neverjetno veliko dela in angažiranosti urednikov, ki je marsikdaj neopazno in po krivici spregledano. Zato, kot je dejal prof. Staiger, toliko večja pohvala vsem soustvarjalcem in aktualnemu uredništvu Geodetskega vestnika za neizmerno velik prispevek k razvoj stroke na mednarodni ravni tudi v imenu Mednarodne zveze geodetov FIG.


Poleg soustvarjalcev Geodetskega vestnika iz Slovenije in tujine so se udeležili prireditve ugledni gosti iz strokovnega, akademskega in političnega okolja širše regije.

GV 60 let Z leve proti desni: prof. dr. Rudolf Staiger (podpredsednik Mednarodne zveze geodetov FIG), mag. Blaž Mozetič (predsednik Zveze geodetov Slovenije), dr. Anka Lisec (glavna in odgovorna urednica Geodetskega vestnika),
Julius Ernst (predsednik Avstrijke zveze geodetov) ter
mag. Erna Flogie Dolinar (generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije)
(Foto: Klemen Brumec, ZGS)

 GV 60 let Big Band Orkestra Slovenske vojske z dirigentom Rudolfom StrnadomBig Band Orkestra Slovenske vojske z dirigentom Rudolfom Strnadom
(Foto: Klemen Brumec, ZGS)


GV 60 let  
GV 60 let

 Mediji o Slavnostnem koncertu 60.let Geodetskega vestnika:

-FIG: Gala concert to celebrate the 60th volume of Geodetski vestnik

- MOP - Geodetska uprava Republike Slovenije: Srečanje ministrice Irene Majcen in podpredsednika Mednarodne zveze geodetov

- MOP - Ministrstvo za okolje in prostor: Srečanje ministrice Irene Majcen in podpredsednika Mednarodne zveze geodetov

- STA - Slovenska tiskovana agencija: Veliki jubilej Geodetskega vestnika je z obiskom počastil tudi prof. dr. Rudolf Staiger

- STA - Slovenska tiskovna agenicija: 60 let Geodetskega vestnika

- STAznanost: Geodetski vestnik obeležuje 60-letnico

- STAkrog: Ministrica z geodeti o mednarodnem sodelovanju

- Si21: Geodeti najbolje poznajo probleme in zahteve vseh strok

- Si21: 60 let Geodestkega vestnika

- Si21: Geodeti že 60 let s svojo strokovno revijo, Znanstvena in strokovna revija Geodetski vestnik

- MORELTV: Slovenija: Geodeti najbolje poznajo probleme in zahteve vseh strok

- MORELTV: Slovenija: Geodeti že 60 let s svojo strokovno revijo

- Notranje primorske novice: Geodetski vestnik obeležuje 60-letnico neprekinjenega izhajanja

- Gradbenik: 60 let Gedoetskeg avestnika: od društvenega glasila do ugledne mednarodne revije

- Finance.si: V Cankarjevem domu bodo počastili 60-letnico Geodetskega vestnika