Svečana podelitev diplomskih listin na UL-FGG

podelitev diplom UL FGG Mag Bla Mozeticopyright: UL-FGG

Slavnostni govornik na svečani podelitvi diplomskih listin 30.januarja 2017 na UL-Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo je bil predsednik Zveze geodetov Slovenije mag. Blaž Mozetič, ki je v svojem govoru izpostavil, da geodetski poklic zahteva človeka z veliko znanja in trdnimi moralnimi načeli.
Saj geodetska stroka v svojem temelju skrbi za nepremičninske evidence prek katerih se varujejo Človekove pravice in svoboščine ter v Ustavi Republike Slovenije  zapisana določba o zasebni lastnini.
Poudaril je, da je geodetska stroka pomembnejša kot se morebiti zdi na prvi pogled in izrazil prepričanje, da bodo diplomanti v ponos geodetski stroki.

Svečana podelitev diplomskih listin diplomantom:
- magistrskega študijskega programa druge stopnje prostosko načrtovanje,
- magistrskega študijskega programa druge stopnje geodezije in geoinformatike,  
- univerzitetnega študijskega programa geodezije,
- visokošolskega študijskega programa geodezija,
- visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje
    tehnično upravljanje nepremičnin
   
na Univerzi v Ljubljani - Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo          
                                podelitev diplom UL FGG          copyright: UL-FGG
 
  

FOTOGRAFIJI: copyright: UL-FGG