45. GEODETSKI DAN

173A3363
Predsednik ZGS mag. Blaž MOZETIČ in Generalna sekretarka ZGS mag. Erna FLOGIE DOLINAR

Zveza Geodetov Slovenije in Gorenjsko geodetsko društvo bosta organizirali 45. geodetski dan s slavnostno akademijo v torek 23. maja in  strokovni posvet v sredo 24. maja 2017.