logoIP
Pripombe ZGS na Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, ki so bili v javni razpravi od 20.11 2015 do 19.2.2016

Skupina Odgovorno do prostora! ( OdP! ) je v četrtek 18.2.2016 na Ministrstvo za okolje in prostor posredovala pripombe na osnutek Zakona o urejanju prostora!

Zveza geodetov Slovenije je kot partner skupine OdP! aktivno sodelovala pri pripravi pripomb na Zakon o urejanju prostora, ki je bil v javni obravnavi od 20.11.2015 do 19.2.2016. Pri pripravi pripomb na zakon je bila pod okriljem OdP! oblikovana velika skupina izkušenih in uveljavljenih strokovnjakov, med katerimi je bilo tudi pet geodetov.

Pripombe OdP! zato izražajo tudi stališče Zveze geodetov Slovenije.